Skip to main content

Z dumą prezentujemy Litanię do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej.

12 czerwca 2022.
video
play-rounded-fill
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta

Nowenna do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej


Przed 24-tą rocznicą koronacji wizerunku przez Jana Pawła II (Krakowskie Błonie, 08.06.1997), zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • 29-go maja, po wieczorowej Mszy Świętej (19:00 BST), po raz pierwszy w naszej parafii będzie wykonywany Akatyst ku czci Bogurodzicy. Jest to najstarszy hymn Maryjny, pochodzący z V-VI wieku. Wersję w języku polskim opracowaną na chór 4-ro głosowy przygotowała grupa naszych Parafian.
 • 30-go maja, w Uroczystość Trójcy Świętej, rozpoczniemy nowennę do Matki Bożej Kozielskiej – Zwycięskiej. Nowenna będzie odmawiana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w naszym kościele po Mszach wieczornych (19:00 BST), codziennie do 7-go czerwca.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć fizycznie w modlitwach rozwiązaniem mogą być bezpośrednie transmisje w radiu BOBOLA i parafialnym playerze.


Tekst nowenny z rozważaniami oraz litania na każdy dzień
Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta, Agnieszka Pluta
CODZIENNA MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ -> ODSŁOŃ

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Ty zawsze prowadzisz nas
do Prawdziwego zwycięstwa
i Zmartwychwstania.

Tobie, zatem z ufnością zawierzamy
Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem
Naszą przeszłość i przyszłość.
Tobie zawierzamy samych siebie.

Polecamy Tobie, Maryjo,
Wszystkie nasze rodziny,
Emigrację, wszystkich
Polaków rozsianych po świecie
i żyjących w kraju.

Prowadź nas drogą wiary  i zawierzenia Bogu.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko. Amen.

 • Maryjo, naucz nas Ciebie znajdować. Znajdować w chwilach cierpienia, smutku i niepowodzeń. Rozwijaj naszą miłość i przyjaźń do Ciebie. Bądź zawsze naszym wsparciem, abyśmy nie tylko wierzyli, ale także czuli Twą obecność i mogli ze wszystkimi dzielić się łaskami wyproszonymi przez Twoje wstawiennictwo.

  Tobie powierzamy zatwardziałych grzeszników, bliźnich odrzuconych na margines życia społecznego i takich, którzy się pogubili. Nie nam oceniać ich sytuację czy szukać winnych. Spraw, abyśmy nie byli obojętni na potrzeby drugiego człowieka, lecz z pokorą służyli pomocą, w miarę naszych możliwości. Spojrzyj na tych naszych braci i siostry, dla których ciężar życia wydaje się nie do uniesienia. Nikt nie żyje sam dla siebie. Dlatego chcemy tak jak i Ty, z wrażliwym sercem nieść pomoc bez względu na wahania, czasem wewnętrzne opory czy też niechęć. Jezus, Bóg-Człowiek, dałby radę krzyż cierpienia unieść Sam. Ale chciał nam pokazać, jak ważna jest pokora przed Bogiem i jak wiele łask czeka na tych, którzy w obliczu każdego człowieka widzą potrzebującego Jezusa. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Maryjo, Która niejednokrotnie byłaś świadkiem cudów Jezusa, głoszącego naukę o Królestwie Bożym, niosącego pomoc uzdrowieniem, umacnianiem wiary i siły. Przykładem cnót zachęcasz nas do odkrywania darów, jakie mamy w sobie.

  Dziś zawierzamy Tobie sprawy całego świata, polityków, osoby rządzące państwami oraz tych, którzy z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa cierpią prześladowanie. Prosimy o jedność i pokój wszędzie tam, gdzie go brakuje. Spraw, aby doświadczenia historii, podziały i błędy z przeszłości stały się nauką, która wpłynie na przemianę serc na lepsze. Prosimy o łaskę pokoju, dobra i wierności prawdzie Bożej w życiu ludzi mających wpływ na losy społeczeństwa, w środowiskach życia i pracy. Przymnóż im mądrości w wypełnianiu powierzonych zadań oraz kieruj nimi tak, aby postępowali według upodobania Twego Syna. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Matko Boża, co wtedy czułaś, gdy patrzyłaś, jak nasi ojcowie walczyli w obronie Ojczyzny, chroniąc naszej tożsamości, wolności, naszych Rodzin? Ty uczestniczyłaś w Dziele Odkupienia, dzieląc cierpienia nasze z Twoim Jedynym Synem. W swojej godności Dziewicy Niepokalanej uniżyłaś się dla każdego z nas, aby razem z Jezusem wywyższyć nas z powrotem do godności Dzieci Bożych w łasce uświęcenia i zwycięstwa nad naszymi grzechami.

  Całkowicie oddając się Bogu ukazałaś nam, co to znaczy ufność. Dziś zawierzamy Tobie wszystkich Kapłanów, zakonników i zakonnice, misjonarzy oraz osoby konsekrowane. Jesteśmy wdzięczni, że mamy dostęp do Sakramentów Świętych oraz orędowników za nami Twoim Synem i Tobą. Daj mądrość i dobre, kochające serce Kapłanom, aby Lud Boży prowadzili według Bożego zamysłu. Chroń od rutyny, zniechęcenia, pokusy szukania samych siebie. Naucz ich, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, z pokorą przychodzić do Twoich Stóp i szukać pocieszenia u Ciebie. Spraw, aby nikt nie umarł mówiąc, że nigdy nie słyszał o Bożym Miłosierdziu oraz o Miłosierdziu Najświętszej Maryi Panny. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Matko Boża, Ty doświadczyłaś wspaniałej miłości i poświęcenia Twoich Rodziców. Wiesz, co to radość, gdy możemy ją podzielić z innymi i jak duże ukojenie daje świadomość bycia kochanym. Nasze problemy, trudności, frustracje czy niespełnienia-to wszystko się wycisza, gdy znajdujemy ukojenie wśród osób nam prawdziwie bliskich i przyjaciół.

  Strażniczko Rodzin i domów naszych! Tak jak kiedyś nie dozwoliłaś, aby wartość Rodziny była umniejszona i lekceważona, tak i dziś prosimy, bądź Przewodniczką i Opiekunką Rodzin. Wspieraj wytrwałością i dobrą radą ojców i matki. Naucz Rodziców i dzieci uporządkowanych relacji, opartych na wzajemnym szacunku. Daj łaskę radości z życia i umiejętności korzystania z niego w dobry sposób, aby talenty i dary otrzymane od Boga były pielęgnowane w kręgach rodzinnych.

  Tobie zawierzamy w szczególny sposób także Rodziny rozbite, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i wszystkich tych, którzy w Rodzinie zamiast umocnienia i wsparcia doznali różnorakich cierpień i podziałów. Ulecz ich rany, daj pojednanie, łaskę zgody i dialogu tam, gdzie już tego brakuje.

  Twemu Matczynemu Sercu jeszcze raz zawierzamy nasze Rodziny i wszystkich przyjaciół, dziękując, że w ich osobie sam Bóg przychodzi do nas. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Matko Boża, Ty przyjęłaś pod sercem i wychowałaś Syna Bożego, trwając przy Nim do samego końca. Dotknij naszych serc, aby nie gardziły Osobą Jezusa. Wspieraj Swoją łaską, abyśmy bardziej godnie wypełniali Wolę Boga względem nas.

  Zawierzamy Tobie wszystkich niewierzących, poszukujących wiary i drogi życia oraz wyznawców innych religii. Oddajemy Tobie także i tych, którzy świadomie odrzucili Boga i nie pragną nawrócenia. Odnów ich serca. Spraw, aby kierowani Twoją dobrocią, przez Ciebie znaleźli drogę do Jezusa-jedynej Prawdy Objawionej. Niech nastanie jedna wiara i jeden, zjednoczony Kościół. To wszystko na chwałę Twego Syna i wdzięczność Tobie, cześć i uwielbienie teraz, i po wszystkie wieki wieków. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Matko Boża, Ty całym sercem przyjęłaś Wolę Pana. Zawierzyłaś Jemu wszystko: swoje plany, myśli, marzenia i pragnienia. Nie znałaś przyszłości, nie wiedziałaś, w jaki sposób Bóg przeprowadzi Cię przez życie. Jednak zaufałaś i zawierzyłaś Bogu wszystko. Ty, będąc Świątynią Ducha Świętego, pokazujesz nam, co oznacza spojrzenie na drugiego człowieka z miłością. Zawsze jesteś nam wsparciem i pomocą, i nie pozostawiasz nas samych.

  Zawierzamy Tobie wszystkich chorych, cierpiących, kalekich, samotnych i opuszczonych, potrzebujących uzdrowienia na duszy i ciele. Prosimy Matko, aby doznali wsparcia i ogromnej miłości Boga, także przychodzącej przez ręce i serce drugiego człowieka, przez nasze ręce. Bóg nigdy nas nie zostawia. Sprawy, Maryjo, aby człowiek w tej cnocie był podobny do Boga. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Maryjo, Ciebie Pan tak bardzo ukochał, że otrzymałaś największą łaskę, jaką możemy choć trochę tylko sobie wyobrazić. Zostałaś Matką Syna Bożego, Królową całego Świata i każdego stworzenia, Matką wszystkich ludzi i moją Matką. To wywyższenie w oczach Boga grzechy świata próbowały niejako zniweczyć, pominąć, zranić. W historię Twojego życia było wpisane cierpienie, patrzenie na biczowanie i śmierć niewinnego Syna. To był potężny cios, w samo Serce, które po dzień dzisiejszy ranimy, ilekroć zgrzeszymy brakiem miłości.

  Spraw, aby wszyscy, którzy cierpią, zwłaszcza cierpiący niewinnie, bo stający po stronie prawa do życia i godności ludzkiej, broniących szacunku i daru życia osób starszych, przyczynili się do obrony tego największego daru, jakim jest życie. Chcemy nieść pomoc, a tam gdzie nie możemy, nasze wsparcie modlitewne dla tych osób i Rodzin, które stoją przed dylematem odebrania życia. Daj łaskę zerwania z grzechem tym, którzy w obliczu trudności, braku wsparcia, przez wpływ środowiska przestali szanować życie swoje oraz bliźnich. Uchroń nas od bycia niemymi na aborcję i eutanazję. Królowo życia, chroń każde życie! Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Maryjo, Twój Syn w niepojętej miłości do nas zwyciężył wszystko to, co w nas najsłabsze i co zabija: grzech, wady, lęk, niepokój, śmierć. Jesteś dla nas, ludzi małej wiary, przykładem bezgranicznego zaufania Stwórcy.

  Tobie zawierzamy dziś wszystkich braci i siostry, którzy zakończyli już życie doczesne. Mamy w pamięci tych, którzy zmarli nagle, tragicznie bądź w osamotnieniu. Wierzymy, że Dobry Pasterz przyjmie ich do Swojego Królestwa. Błagamy Ciebie, Maryjo, także i za nas, samych, abyśmy w Tobie mieli oparcie w godzinie naszej śmierci i byli jak najlepiej przygotowani do spotkania z Chrystusem. Wszystkim, którzy postępują w życiu tak, jakby śmierci w ogóle nie było, daj łaskę opamiętania i daru umiejętnego korzystania z życia. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 • Matko Boża, Ty do każdego z nas przychodzisz indywidualnie, czasem wręcz niepostrzeżenie przemawiasz w ciszy naszych serc… Na przestrzeni czasu mówisz do nas poprzez rożne znaki. Dotykasz nas według naszych potrzeb. Spraw, abyśmy w miłości do Ciebie nigdy nie ustawali i z dziękczynieniem korzystali z Twoich łask, jakie nam wypraszasz.

  Maryjo, Tobie zawierzamy nas samych z całym bogactwem doświadczeń. Dopomóż, abyśmy na powrót zobaczyli Dziecięctwo Boże w każdym z nas. Umocnij, abyśmy potrafili szczerze przebaczać bliźnim i samym sobie. Chroń nas od grzechu obłudy, kłamstwa, manipulacji i wszelkiej interesowności. Prosimy za tymi, których to my sami zraniliśmy oraz tymi, którym trudno było przebaczyć ich zranienia względem nas. Przez Twoje Niepokalane Serce naucz nas przyjmować, zaakceptować i pokochać nasze życie, do którego powołał nas Bóg. Poprzez cześć oddawaną Tobie chcemy uwielbić Najwyższego Boga i dziękować Jemu całym życiem za każdy promień dobra. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

LITANIA DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ -> ODSŁOŃ

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Tobie zawierzamy naszą drogę życia. Pragniemy wytrwać w wierze i tak jak nasi ojcowie, czerpać z niej siłę do codziennej pracy. Bądź wsparciem w naszych działaniach i wspomagaj Twoją opieką. Do Ciebie zanosimy naszą modlitwę.


Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Matko Syna Bożego,
Matko Prawdy Objawionej,
Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.

Matko stałej wiary,
Matko pierwszych męczenników,
Matko naszej historii,
módl się za nami.

Matko ludzi emigracji,
Matko sprawiedliwości i wolności,
Matko prześladowanych,
módl się za nami.

Matko uwięzionych,
Matko pogrążonych w smutku,
Matko odtrąconych,
módl się za nami.

Matko ludzi wzgardzonych,
Matko szukających przebaczenia,
Matko osamotnionych,
módl się za nami.

Matko zniechęconych,
Matko szukających Boga,
Matko pocieszenia,
módl się za nami.

Matko potrzebujących,
Matko ludzi zranionych,
Matko pojednania,
módl się za nami.
Matko Niepokalana,
Matko niezachwianej modlitwy,
Matko dobrej rady,
módl się za nami.

Królowo błogosławiona,
Królowo wszystkich rodzin,
Królowo serc naszych,
módl się za nami.

Królowo Ewangelizacji,
Królowo czystego serca,
Królowo pokoju,
módl się za nami.

Królowo ludzkiej godności,
Królowo Ojczyzny-Polski,
Królowo świata,
módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,
Strażniczko życia poczętego,
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,
Pośredniczko łask Bożych,
Pani zatroskanych,
módl się za nami.

I za mnie Matko, samego,
Człowieka grzesznego,
Tobie oddanego!
módl się za nami.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Matko Boża Kozielska-Zwycięska.
W. Abyśmy każdego dnia wzrastali w miłości Bożej.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Który w Miłosierdziu Swoim dałeś nam Niepokalaną Maryję za Matkę, * błogosław wszystkim, którzy czczą Jej imię oraz Obraz z Kozielska † chroń od wszelkiego zła i grzechu oraz obdarz wieczną radością w Niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Z okazji 23. rocznicy koronacji płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej przez Jana Pawła II (08.06.1997 na krakowskich Błoniach).

Z powodu zamkniętych drzwi kościoła, obchody rocznicowe w londyńskim sanktuarium, w którym znajduje się cudowna płaskorzeźba nie mogły się odbyć w takim wymiarze, jak to planowano. Ciszy w eterze jednak nie będzie. Muzycy grupy Oikumene i zaproszeni przez nich goście, w sumie 20 osób, nagrali Litanię do MBKZ, w wersji audio. Członkowie grupy oraz muzycy nagrywali materiał indywidualnie w zaciszu domowym, lub w plenerze. Projekt został zrealizowany korzystając z internetu, na odległość.

Planujemy rozwijać nasz projekt. Z czasem rozbudujemy litanię do pełnej wersji video.

Pracujemy nad wersją studyjną. Nasz diament powoli nabiera kształtu. W tej wersji pojawia się pierwszy, solowy głos. Zabieramy się za kolejnych wykonawców.

5 lipca 2020.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta
PEŁNY TEKST LITANII DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Tobie zawierzamy naszą drogę życia. Pragniemy wytrwać w wierze i tak jak nasi ojcowie, czerpać z niej siłę do codziennej pracy. Bądź wsparciem w naszych działaniach i wspomagaj Twoją opieką. Do Ciebie zanosimy naszą modlitwę.


Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Matko Syna Bożego,
Matko Prawdy Objawionej,
Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.

Matko stałej wiary,
Matko pierwszych męczenników,
Matko naszej historii,
módl się za nami.

Matko ludzi emigracji,
Matko sprawiedliwości i wolności,
Matko prześladowanych,
módl się za nami.

Matko uwięzionych,
Matko pogrążonych w smutku,
Matko odtrąconych,
módl się za nami.

Matko ludzi wzgardzonych,
Matko szukających przebaczenia,
Matko osamotnionych,
módl się za nami.

Matko zniechęconych,
Matko szukających Boga,
Matko pocieszenia,
módl się za nami.

Matko potrzebujących,
Matko ludzi zranionych,
Matko pojednania,
módl się za nami.
Matko Niepokalana,
Matko niezachwianej modlitwy,
Matko dobrej rady,
módl się za nami.

Królowo błogosławiona,
Królowo wszystkich rodzin,
Królowo serc naszych,
módl się za nami.

Królowo Ewangelizacji,
Królowo czystego serca,
Królowo pokoju,
módl się za nami.

Królowo ludzkiej godności,
Królowo Ojczyzny-Polski,
Królowo świata,
módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,
Strażniczko życia poczętego,
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,
Pośredniczko łask Bożych,
Pani zatroskanych,
módl się za nami.

I za mnie Matko, samego,
Człowieka grzesznego,
Tobie oddanego!
módl się za nami.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Matko Boża Kozielska-Zwycięska.
W. Abyśmy każdego dnia wzrastali w miłości Bożej.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Który w Miłosierdziu Swoim dałeś nam Niepokalaną Maryję za Matkę, * błogosław wszystkim, którzy czczą Jej imię oraz Obraz z Kozielska † chroń od wszelkiego zła i grzechu oraz obdarz wieczną radością w Niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nasz jeszcze trochę „nie oszlifowany diament”. Jest to nasza pierwsza przymiarka do wersji studyjnej.

21 czerwca 2020.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta

Poprzednia wersja radiowa. Jest to nasza aranżacja, przygotowana na rocznicę koronacji.

7 czerwca 2020.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta

Wykonawcy


Małgorzata Adamczyk
Angelika Aleksandrowicz
Maria Elżbieta ‘Eta’ Bninski
Teresa Bninski
Przemysław Chołody
Magdalena Kicka
Maria Urszula Kicka
Zuzanna Kicka
Marta Laska-Macedo
Iwona Macałka
Aleksandra Macedo
Dorota Chutkowska-Mróz
Maurycy Mróz
Agnieszka Pluta

Kwintet


Zuzanna Kicka

I Skrzypce

Joanna Kozub

II Skrzypce

Agnieszka Wasilewska-Korczakowska

II Skrzypce
III Skrzypce

Wojciech Jagoda

Wiolonczela

Agnieszka Pluta

Pianino

Autor projektu


Agnieszka Pluta,
współautorka tekstu litanii oraz autorka muzyki, liderka grupy Oikumene, zainspirowana pomysłem Iwony Macałka.

 

ROZMOWA Z AGNIESZKĄ PLUTA NA ANTENIE RADIO BOBOLA