Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej


Z okazji 23. rocznicy koronacji płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej przez Jana Pawła II (08.06.1997 na krakowskich Błoniach).

Z powodu zamkniętych drzwi kościoła, obchody rocznicowe w londyńskim sanktuarium, w którym znajduje się cudowna płaskorzeźba nie mogły się odbyć w takim wymiarze, jak to planowano. Ciszy w eterze jednak nie będzie. Muzycy grupy Oikumene i zaproszeni przez nich goście, w sumie 20 osób, nagrali Litanię do MBKZ, w wersji audio. Członkowie grupy oraz muzycy nagrywali materiał indywidualnie w zaciszu domowym, lub w plenerze. Projekt został zrealizowany korzystając z internetu, na odległość.

Planujemy rozwijać nasz projekt. Z czasem rozbudujemy litanię do pełnej wersji video.

Pracujemy nad wersją studyjną. Nasz diament powoli nabiera kształtu. W tej wersji pojawia się pierwszy, solowy głos. Zabieramy się za kolejnych wykonawców.

5 lipca 2020.
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta
PEŁNY TEKST LITANII DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Tobie zawierzamy naszą drogę życia. Pragniemy wytrwać w wierze i tak jak nasi ojcowie, czerpać z niej siłę do codziennej pracy. Bądź wsparciem w naszych działaniach i wspomagaj Twoją opieką. Do Ciebie zanosimy naszą modlitwę.


Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Matko Syna Bożego,
Matko Prawdy Objawionej,
Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.

Matko stałej wiary,
Matko pierwszych męczenników,
Matko naszej historii,
módl się za nami.

Matko ludzi emigracji,
Matko sprawiedliwości i wolności,
Matko prześladowanych,
módl się za nami.

Matko uwięzionych,
Matko pogrążonych w smutku,
Matko odtrąconych,
módl się za nami.

Matko ludzi wzgardzonych,
Matko szukających przebaczenia,
Matko osamotnionych,
módl się za nami.

Matko zniechęconych,
Matko szukających Boga,
Matko pocieszenia,
módl się za nami.

Matko potrzebujących,
Matko ludzi zranionych,
Matko pojednania,
módl się za nami.
Matko Niepokalana,
Matko niezachwianej modlitwy,
Matko dobrej rady,
módl się za nami.

Królowo błogosławiona,
Królowo wszystkich rodzin,
Królowo serc naszych,
módl się za nami.

Królowo Ewangelizacji,
Królowo czystego serca,
Królowo pokoju,
módl się za nami.

Królowo ludzkiej godności,
Królowo Ojczyzny-Polski,
Królowo świata,
módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,
Strażniczko życia poczętego,
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,
Pośredniczko łask Bożych,
Pani zatroskanych,
módl się za nami.

I za mnie Matko, samego,
Człowieka grzesznego,
Tobie oddanego!
módl się za nami.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Matko Boża Kozielska-Zwycięska.
W. Abyśmy każdego dnia wzrastali w miłości Bożej.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Który w Miłosierdziu Swoim dałeś nam Niepokalaną Maryję za Matkę, * błogosław wszystkim, którzy czczą Jej imię oraz Obraz z Kozielska † chroń od wszelkiego zła i grzechu oraz obdarz wieczną radością w Niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nasz jeszcze trochę "nie oszlifowany diament". Jest to nasza pierwsza przymiarka do wersji studyjnej.

21 czerwca 2020.
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta

Poprzednia wersja radiowa. Jest to nasza aranżacja, przygotowana na rocznicę koronacji.

7 czerwca 2020.
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta
Agnieszka Pluta
Muzyka: Agnieszka Pluta

Wykonawcy


Małgorzata Adamczyk
Angelika Aleksandrowicz
Maria Elżbieta ‘Eta’ Bninski
Teresa Bninski
Przemysław Chołody
Magdalena Kicka
Maria Urszula Kicka
Zuzanna Kicka
Marta Laska-Macedo
Iwona Macałka
Aleksandra Macedo
Dorota Chutkowska-Mróz
Maurycy Mróz
Agnieszka Pluta

Kwintet


Zuzanna Kicka

I Skrzypce

Joanna Kozub

II Skrzypce

Agnieszka Wasilewska-Korczakowska

II Skrzypce
III Skrzypce

Wojciech Jagoda

Wiolonczela

Agnieszka Pluta

Pianino

Autor projektu


Agnieszka Pluta,
współautorka tekstu litanii oraz autorka muzyki, liderka grupy Oikumene, zainspirowana pomysłem Iwony Macałka.

 

ROZMOWA Z AGNIESZKĄ PLUTA NA ANTENIE RADIO BOBOLA

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Hide picture